Harkkojen muuraus ja pinnoitus

Muuraus

Harkkomuurauksen tärkeimmät työvälineet ovat hyvä muurauslaasti, muurauskelkka, muurauskauhat, kuminuija, harvahampainen kovapalasaha, kulmahiomakone sekä vesivaaka. Ennen työn aloittamista harkkolinjat on merkittävä tarkasti ohjauslaudoilla ja linjalangalla.

Tyƶkaluja
Laastipaketti

Harkko + laasti = rakenne

Muurauslaastin tehtävänä on liittää harkot toisiinsa yhtenäiseksi rakenteeksi. Laastilla voidaan myös vähäisessä määrin korjata harkoissa olevia mittapoikkeamia. Laasti antaa harkkorakenteelle yhdessä raudoituksen kanssa sille suunnitellun lujuuden. Laasti suojaa myös harkkorakenteissa olevia teräksiä korroosiolta käytettäessä normien mukaisia suojakerrospaksuuksia. Kovettuneen laastin puristus- ja vetolujuus ylittävät kevytsoraharkon vastaavat lujuudet, ja tartunta harkkoon ylittää harkon vetolujuuden.

Harkkomuuraukseen suositellaan muuraussementtilaastia M 100/500, jossa on 100 paino-osaa muuraussementtiä ja 500 paino-osaa kuivaa hiekkaa. Erikoislaasteja tai laastin lisäaineita käytettäessä tulee laastin käyttöpaikalla olla käyttöohje. Muurauslaastia on saatavissa valmiiksi sekoitettuina kuivalaasteina 25 kg:n säkeissä tai 1000 kg:n suursäkeissä.

Pienissä kohteissa M 100/500-laasti voidaan valmistaa työmaalla tilavuusosina: 1 osa muuraussementtiä, 3 osaa hiekkaa. Paino-osina vastaavat mitat ovat 280 kg muuraussementtiä ja n.1380 kg hiekkaa. Muuraussementin määrä riippuu hiekan hienoainesmäärästä. Jos siinä on paljon hienoja aineksia, on muuraussementin määrää hiukan lisättävä. Kuitenkaan muuraussementin määrä ei saa olla yli 320 kg kuutiometrissä laastia. Hiekan suositeltava enimmäisraekoko on 4 mm. Laastissa voidaan käyttää lisä- ja väriaineita.

Raudoitus

Raudoitus sitoo rakenteen

Harkkomuurauksessa raudoitusta käytetään ennen kaikkea vaakasuuntaisena kutistumis-, maanpaine- ja palkkiraudoituksena. Raudoitteina käytetään SFS-standardien mukaisia betoniterästankoja, joiden paksuus on yleensä 8 tai 10 mm. Raudoitteet on sijoitettava raudoitusuriin siten, että raudoitteiden ympärillä on laastikerros, jolloin laasti antaa niille riittävän korroosiosuojan. Harkkorakenteissa käytettävien siteiden on oltava korroosionkestävää ainetta ja muiden metallisten rakenneosien korroosiosuojattuja. Tällaista on mm. krominikkeliteräs V 18/8 (ruostumaton teräs).

Kevytsoraharkkovalmistajat toimittavat muuraustyöohjeita. Vaikka muuraus on periaatteessa helppoa, kannattaa ensikertalaisen harjoitella aluksi kokeneen harkkomuurarin kanssa. Oikeilla työtavoilla muuraus sujuu nopeasti ilman hankalasti korjattavia virheitä.