Kevytsoraharkko - rakenne-esimerkkejä

Kevytsoraharkkorakenteiden suunnittelu perustuu Suomen Rakentamismääräyskokoelmaan sekä sitä täydentäviin standardeihin ja normeihin. Yleisesti harkkorakenteiden suunnittelu perustuu kevytsoraharkon lujuus- ja muodonmuutosominaisuuksien hyväksikäyttöön. Näin voidaan menetellä, koska ohjeiden mukaisten muurauslaastien puristus- ja vetolujuudet ylittävät harkon lujuudet sekä laastin tartunta ylittää harkon vetolujuuden. Harkkorakenne katsotaan betonirakenteen kaltaiseksi yksiaineiseksi rakenteeksi.

Rakenteiden suunnittelussa noudatetaan Suomen Rakentamiskokoelman osan B1 “Rakenteiden varmuus ja kuormitukset ” mukaisia yleisiä suunnittelu- ja rajatilamitoituksen periaatteita sekä osan B5 “Kevytbetoniharkkorakenteet ” ohjeita.

Harkkomitoituksessa on otettava huomioon valitun valmistajan harkkojen ominaisuudet, kuten rei’itys!

Suunnittelussa huomioon otettavat ja rakenteen toiminnallisuuteen vaikuttavat:

  • kuormitukset
  • muodonmuutokset
  • kosteussuojaus
  • lämmöneristys
  • ääneneristys ja -vaimennus
  • aukotus
  • radonvaara
  • palotilanne

Taulukko. SFS-standardin (SFS 4528) mukaisten harkkojen teknisiä tietoja.

Tunnus

Koko
pit. x lev. x kork.

Paino kg/kpl

Seinän U-arvo

H-75
UH-100
UH-125
RUH-150
RUH-200
RUH-240
RUH-290
RUH-340
RUH 380

590 x 75 x 190
590 x 100 x 190
590 x 125 x 190
590 x 150 x 190
590 x 200 x 190
590 x 240 x 190
590 x 290 x 190
590 x 340 x 190
590 x 380 x 190

6-7
9
10
11-13
15-16
17-18
20-21
23-25
26-28

-
-
-
-
-
0,74
0,63
0,55
0,50

Pilariharkko PH
(erikoisharkko)

240 x 240 x 190

7-10

 
Harkkotyypit

H-  uraton umpiharkko.

UH-  harkon yläpinnassa on yksi tai kaksi uraa vaakasuuntaista raudoitusta varten.

RUH-  harkossa on urien lisäksi kevennysontelot.

Eri valmistajien tuotevalikoimat poikkeavat toisistaan.

Eri valmistajien ilmoittamat harkkojen painot saattavat poiketa toisistaan.

Kevytsoraharkkorakenteilla on oheisen taulukon mukaisesti hyvät palonesto-ominaisuudet.

 

Taulukko. Harkkoseinän paloluokitus. (Lähde: Harkkokäsikirja, kevytsoraharkot, ja betoniharkot)

Harkkoseinän paksuus

Osastoiva ei-kantava seinä.

Kantava seinä

Osaston sisäinen seinä

75
100
125
150
200
240...380

EI 60
EI 120
EI 180
EI 240
EI 240
EI 240

-
REI 60
REI 90
REI 120
REI 240
REI 240  

-
R 30
R 30
R 90
R 120
R 240

Eristeharkko 300, jonka harkon seinämä on vähintään 100 mm

 

EI 120

REI 60

-