Kivitalo harkoista

Basso-talo Basso-kivitalo

Kivitalo merkitsee useimmille turvallista, kestävää, korkeatasoisesta ja lähes huoltovapaata kotia, joka rakennetaan kerran elämässä ja jossa voi elää ja asua pitkälle tulevaisuuteen. Kivitaloissa ei ole yleensä kosteuteen, lämmöneristykseen, ääneneristykseen, paloturvallisuuteen yms. liittyviä riskejä ja kivitalon lasketaan kestävän yli 100 vuotta.

Harkkokivitalo on lämmin

Lämpöeristetyistä kevytsora- ja betoniharkoista rakennettu kivitalo on näiden ominaisuuksien lisäksi myös energiataloudellisesti järkevä - Lämmin Kivitalo.  Matalaenergiarakentamisen  vaatimukset täyttävistä harkoista muuratusta ulkoseinästä tulee paksumpi ja kivitalosta entistäkin tukevampi. Tukeva seinärakenne antaa mahdollisuuden myös mielenkiintoisille arkkitehtonisille ratkaisuille.

Suunnittelun vapaus

Yksityiskohtia myöten harkitut harkkojärjestelmät ovat antavat suunnittelijalla vapaat kädet toteuttaa erilaisia muoto- ja tilaratkaisuja, myös sellaisia, jotka muilla rakennustavoilla olisivat hankalia, huomattavan kalliita, jopa mahdottomia toteuttaa. Tontin muodon ja koon, maaperän ja korkeussuhteiden sekä ympäröivän rakennuskannan huomioonottaen saadaan yksilöllisiä ja korkeatasoisia ratkaisuja.

Takkakuva

Harkkokivitalo on luja, hiljainen ja palamaton

Kodin hiljaisuus on arjen ylellisyyttä, jota me arvostamme liikenteen ja melun lisääntyessä ympäristössä. Massiivinen kiviseinä eristää tehokkaasti sekä ulkoa tulevia, että talon sisäisiä ääniä. Betonivälipohja ei kopise eikä narise.

Massiviinen kivirakenne merkitsee myös paloturvallisuutta ja turvallisuutta vaihtelevissa sääolosuhteissa. Kivi kerää lämpöä ja tasaa lämmön vaihteluita talon sisällä. Siten kiven luonnollinen lämmönvarauskyky merkitsee säästöä lämpökustannuksissa. Palamaton, lahoamaton ja kestävä kiviaines tekee kivitalokodista myös ylivoimaisen helppohoitoisen.

Harkkokivitalo säästää energiaa

Energian hinnan nousu ja huoli ilmastonmuutoksesta on lisännyt pyrkimyksiä eristää talot aikaisempaa paremmin. Betoni- ja kevytsoraharkot soveltuvat erityisen hyvin matala- ja passiivienergiarakentamiseen. Järkevillä rakenneratkaisuilla, korkealuokkaisilla rakennusmateriaaleilla ja huolellisella työllä talon käytön aikainen lämpöenergian kulutus  voidaan saada jäämään alle puoleen tavanomaisen talon kulutuksesta.

Harkkotalon pieni energiankulutus perustuu hyvään lämmöneristykseen ja massiivisen rakenteen mahdollistamaan tehokkaaseen lämmön vuorokausivarastointiin. Myös suunnitteluratkaisuilla, kuten talon sijoittamiseen tontille sekä tilojen suuntauksella eri ilmasuuntiin on merkitystä. Hyödynnettävää lämpöä syntyy asukkaista, asumisesta (ruoanlaitto, valaistus, kodinkoneet jne.), auringonlämmöstä ja mahdollisista tulisijoista.

Lakka_Stenvall 3

Suunnittelun vapaus

Harkkorakentaminen antaa suunnittelijalle mahdollisuuden toteuttaa vapaammin erilaisia muoto- ja tilaratkaisuja, jotka muilla rakennustavoilla olisivat hankalia ja kalliita. Tontin muodon ja koon, maaperän ja korkeussuhteiden, sekä ympäröivän rakennuskannan huomioonottaen harkoista voidaan suunnitella rakennettavaksi yksilöllisiä ja arkkitehtonisesti korkeatasoisia  ratkaisuja. Rajoina ovat mielikuvitus, hyvä maku sekä rakentamista ohjaavat asemakaava- ja muut säädökset.

Harkkorakentamisen etuja

Harkoista rakentaminen on helppoa ja nopeaa, eikä rakentajan välttämättä aina tarvitse olla erikoisammattilainen. Pinnoitusta vaille valmis ulkoseinä valmistuu muutamassa päivässä.  Ulkoseinärakennetta ei tarvitse rakentamisen aikana suojata sadetta ja kosteutta vastaan. Kun yläpohja ja vesikate on asennettu, rakennuksen lämmitys ja kuivatus voidaan aloittaa ja rakentaminen voi jatkua sisäolosuhteissa suojassa tuulilta ja tuiskuilta.  Ikkuna- ja oviaukot voidaan peittää tilapäisesti muovikalvolla esim. silloin, kun ikkunoita ja ovia ei ole toimitettu ajoissa työmaalle.  Kevytsoraharkot ja muottiharkot soveltuvat erinomaisesti perustusten tekoon. Nykyään yli puolet pientalojen perustuksista tehdään harkoista.

 

kivempi

Syitä harkkokivitalon suosion kasvuun

  • harkoista rakennettu kivitalo on jykevä, kestävä ja pitkäikäinen
  • harkkorakenne varaa lämpöä, se on tiivis, vedoton ja se säästää energiaa
  • harkoista ei aiheudu päästöjä, talossa on hyvä sisäilma
  • harkko on palonkestävä, turvallinen rakennusmateriaali
  • harkko rakennuskappaleena on kookas, silti kätevä käsitellä; ladontatyö tai muuraus sujuu ripeästi
  • harkko antaa vapauden suunnitella ja toteutta yksilöllisesti
  • harkkorunko ei rajoita talon julkisivuvaihtoehtoja
  • harkkoseinä eristää liikennemelua tehokkaasti
  • Harkkotalon julkisivu on huoleton ja vain vähän huoltoa vaativa

Lisätietoa asumisen viisaista valinnoista aineistopankista

valuharkot

Useita harkkovalmistajia

Harkkoja valmistavia yrityksiä ja tehtaita on useita eri puolilla Suomea. Yritykset valmistavat vakiomittaisia harkkoja, mutta lisäksi tehtailla on omia, yksilöllisiä tuotteita moneen eri käyttötarkoitukseen. Kevytsoraharkot tunnetaan yleisesti Leca-harkkoina. Todellisuudessa jokaisella valmistajalla on tuotteilleen omat tuotenimensä.