Kivitalo harkoista

yksilöllinen, laadukas, taloudellinen

Tässä osiossa:

Oman kodin rakentamista ja talon hankintaa ohjaa iso joukko haaveita, yksilöllisiä tarpeita, toiveita sekä mielikuvia ja periaatteita.

Suunnitteluun tarpeeksi aikaa

Pienimpiinkin yksityiskohtiin ulottuvan suunnittelun merkitystä ei voi korostaa liikaa.  Suunnitteluun ja suunnitelmien harkintaan kannattaa varata runsaasti aikaa. Näin vältetään sellaisia valintoja, jotka olisi halunnut jälkeenpäin tehdä toisin. Suunnittelun huolellisuus merkitsee useimmiten myös kustannusarvion pitävyyttä.

Harkkotalosta oma koti

Omakotitalon suunnittelussa perheen erilaiset tarpeet on sovitettava yhteen. Myös rakennuspaikka asettaa omia edellytyksiä ja vaatimuksia rakentamiselle. Eri toimintoihin soveltuvien tilojen suunnittelun lisäksi on tärkeää miettiä, miltä kodissa eläminen tuntuu. Miten vaikuttavat esimerkiksi valo vuorokauden eri aikoina, sisätilojen liittyminen ulkotiloihin, oman pihan luonne ja käyttö sekä ympärillä oleva rakennuskanta ja liikenne.

Oman kodin rakentamiseen liittyy myös rakentajaperheen esteettisyyteen liittyvät mieltymykset, kuten värit, pintamateriaalit, valaistus, tilan koon ja muotojen kokeminen.

Harkot täyttävät toiveet

Harkot antavat suunnittelijoille mahdollisuuksia toteuttaa erilaisia muoto- ja tilaratkaisuja, jotka muilla rakennustavoilla usein olisivat hankalia ja kalliita. Suunnittelussa tontin muodon ja koon, maaperän ja korkeussuhteiden, sekä ympäröivän rakennuskannan huomioonottamisella saadaan yksilöllisiä ja korkeatasoisia arkkitehtonisia ratkaisuja.

Suunnittelun ja valitun muotokielen rajoina ovat mielikuvitus, mieltymykset, sekä rakentamista ohjaavat asemakaava- ja muut säädökset.

Kun rakennat harkoista, saat yksilöllisen, rapatun kivitalon. Asumisen kustannukset pysyvät kurissa, koska harkkotalo on energiatehokas, kestävä ja hyvin huoltovapaa.

Viisas, turvallinen ja helppo valinta.

Tutkimustieto: suomalainen haluaa kivirakenteisen omakotitalon

Vuonna 2008 kivitalojen määrä ohitti puutalot pääkaupunkiseudun uusissa pientaloissa. Kehitys jatkuu samansuuntaisesti ja näkyy jo muissakin kasvukeskuksissa.

Aula Researchin 2012 lopulla tekemän tutkimuksen mukaan noin 70 prosenttia suomalaisista aikuisista asuisi mieluiten omakotitalossa. Yli puolet haluaisi, että talo on rakennettu kivestä. Kivi koetaan pitkäikäiseksi, kestäväksi ja turvalliseksi materiaaliksi. Erityisesti nuoret ja suuremmissa kunnissa asuvat suosivat kivimateriaalia.